DALI RGB LED Dimmer CV DT8

DALI RGB LED Dimmer CV DT8

RGB DALI LED димер на постоянно напрежение.
Три работни режима по избор през DALI или външни бутони.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А или 16А.

Арт. номер 89453837 (4A)
Арт. номер 86458514 (8A)
Арт. номер 89453839 (10A)
Арт. номер 89453842 (16A)
Арт. номер 89453842-HS (16A, за DIN шина)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянно напрежение за RGB управление;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (Type RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два отделни DALI адреса;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Захранващо напрежение 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове

DALI RGB LED Dimmer CV DT8

 

DALI LED димер на постоянно напрежение за RGB управление. Три работни режима по избор. Алтернативно управление през външни бутони без DALI. Захранващо напрежение 12V-48V DC. Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А или 16А.

Арт. номер 89453837 (4A)
Арт. номер 86458514 (8A)
Арт. номер 89453839 (10A)
Арт. номер 89453842 (16A)
Арт. номер 89453842-HS (16A, за DIN шина)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянно напрежение за RGB управление;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (Type RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два отделни DALI адреса;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Захранващо напрежение 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове