DALI PS

DALI PS

Захранване до 250 mA за DALI кръг, включващ:
до 64 изпълнителни модула с адрес и
до 30 управляващи и интерфейсни модула без адрес.

Арт. номер 24033444 (DALI 2, 250 mA, за DIN шина)
Арт. номер 24033444-128 (DALI 2, 128mA, скрит монтаж)
Арт. номер 24033444-30 (DALI 2, 30mA, вграждане)
Арт. номер 24033444-24VDO (DALI 2, 100mA, вграждане)

Арт. номер 24033444-2 (200 mA, скрит монтаж)

 

Захранване до 250 mA за DALI кръг:
- до 64 изпълнителни модула с адрес и
- до 30 управляващи и интерфейсни модула без адрес.

Варианти за изходния ток и корпуса:

Арт. номер 24033444
(250 mA, за DIN шина, DALI 2)

Арт. номер 24033444-128
(128mA, скрит монтаж, DALI 2)

Арт. номер 24033444-30
(30mA, вграждане, DALI 2)

Арт. номер 24033444-24VDO
(100mA, вграждане, DALI 2)

Арт. номер 24033444-2
(200 mA, скрит монтаж)

Характеристики

• Централно DALI захранване;
• Осигурява захранване за цял DALI кръг. Един DALI кръг включва до 64 стандартни DALI устройства с адрес.
• Варианти за изходен ток: 250mA/220mA гарантирани, 150mA/128mA гарантирани, 230 mA/200mA гарантирани, 100mA гарантирани или 40mA/30mA гарантирани;
• DALI 2 устройства: DALI PS, DALI PS128, DALI PS2 30mA, DALI PS24 100mA;
• Разширена функционалност при DALI PS: проверка през РС софтуера DALI Cockpit на потреблението в захранвания DALI кръг, времето на работа и тока по линията;
• Модели за инсталиране в конзолна кутия, върху DIN шина или за скрит монтаж;
• DALI не е SELV. Важат изискванията за монтаж при ниско напрежение.

Технически данни

DALI 2 устройстваDALI устройства

Файлове