DALI LS

DALI LS

 

DALI датчик за осветеност за
DALI управление на осветлението и
измерване и мониторинг в сградната автоматизация.

Арт. номер 86458674
Арт. номер 86458674-W16
Арт. номер 86458674-W16-AP
Арт. номер 86458674-W16-ZD

 
DALI датчик за осветеност за DALI управление на осветлението и измерване и мониторинг в сградната автоматизация.

Арт. номер 86458674
Арт. номер 86458674-W16
Арт. номер 86458674-W16-AP
Арт. номер 86458674-W16-ZD

Характеристики

• DALI модул с вграден сензор за осветеност;
• Устройство с двойно приложение: за DALI контрол на осветлението или за измерване и мониторинг на осветеността;
• Два режима за управление на осветлението:
При достигане на прагова стойност включва и изключва товари с DALI команди по избор: ON, OFF, RECALL MIN/MAX, GO TO SCENE X и др.;
Автоматично регулира силата на светене в зависимост от околната осветеност, като я сравнява със зададена референтна стойност;
• Управлява единични адреси, групи или всички в системата (Broadcast);
• Конфигурира се през DALI линията и софтуерния инструмент DALI Cockpit;
• Заводска настройка за директно приложение, при която нивото на осветеност се задава с превключвател, монтиран на корпуса;
• Допълнителен режим за следене на референтна осветеност, над Firmware 4.14;
• Възможност за комбиниране в един DALI кръг на няколко DALI LS с различни управлявани зони;
• Различни варианти на корпуса, подходящи за инсталиране в конзолна кутия и отвор в стената, за открит (-AP) или скрит (-ZD) монтаж;
• Захранва се директно през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване;
• Разполага с двойни DALI изводи за лесно разклоняване на линията.

Технически данни

Типови схеми

Файлове