DALI GC / GC-A

DALI GC / DALI GC-A

Модул за директно управление на две DALI групи  през стандартни бутони. Удобно избиране на желаната група с превключвател, монтиран на корпуса. Подходящ за инсталиране в конзолна кутия.

Арт. номер 24033450 DALI GC
Арт. номер 24138907 DALI GC-A

 

Модул за директно управление на две DALI групи  през стандартни бутони. Удобно избиране на желаната група с превключвател, монтиран на корпуса. Подходящ за инсталиране в конзолна кутия.

DALI GC
Арт. номер 24033450
DALI GC-A
Арт. номер 24138907

Характеристики

• Компактен управляващ модул за директно превключване и димиране на две DALI групи;
• Практично избиране на групата чрез превключвател, монтиран на корпуса;
• Два входа за стандартни бутони, единични или двойни;
• При DALI GC е предвидено директно адресиране и групиране на крайните устройства;
• Възможност за включване в един DALI кръг на няколко модула;
• Удобен е за инсталиране в конзолна кутия зад бутоните;
• Захранва се директно от DALI линия, не е необходимо допълнително захранване;
• Входовете се свързват директно (потенциално свободни контакти).

Технически данни

Файлове