DALI Expander

DALI Expander

 

Модул за разширяване на DALI системата с допълнителен подкръг. Подходящ е за увеличаване на броя устройства с адрес и удължаване на DALI линията.

Вградено DALI захранване за вторичния DALI кръг.

Арт. номер 89453847
Арт. номер 89453847-HS (за DIN шина)

 

Модул за разширяване на DALI системата с допълнителен подкръг. Подходящ е за увеличаване на броя устройства с адрес и удължаване на DALI линията.
Вградено DALI захранване за вторичния DALI кръг.

Арт. номер 89453847
Арт. номер 89453847-HS
(за DIN шина)

Характеристики

• Модул за разширяване на DALI кръга с допълнителен подкръг;
• Подходящ за управление на по-голям брой DALI устройства през един адрес;
• За главната линия DALI Expander е стандартен DALI баласт с един адрес;
• Изходът (DALI OUT) е с вградено 200mA DALI захранване за вторичния кръг;
• Получените на входа (DALI IN) DALI команди се препредават Broadcast на изхода (DALI OUT);
• Възможност за изпращане на запитване за състоянието на лампите в подкръга - QUERY LAMP FAILURE (над Firmware V1.2);
• Алтернативно Broadcast управление без DALI през вход за бутон (функция Switch&Dim при модела за вграждане);
• Галванично разделяне на главния и вторичния DALI кръг;
• Двойни DALI изводи за разклоняване на линията.

Технически данни

Типични схеми

Схема 1 - Управление на подкръга през вход за външно включване и димиране
Switch&Dim при модела за вграждане
Схема 2 - Управление на подкръга през главния DALI кръг
Схема 3 - Свързване на няколко DALI Expander към един DALI кръгФайлове