DALI Dim2warm

DALI Dim2warm

 

DALI интерфейсен модул за управление на два канала с DT6 команди за димиране.
Удобен за едновременно димиране и смяна на цветната температура.

Арт. номер 89453864

 

DALI интерфейсен модул за управление на два канала с DT6 команди за димиране. Удобен за едновременно димиране и смяна на цветната температура.

Арт. номер 89453864

Характеристики

• Модул с един DT6 адрес за едновременно регулиране на интензитета и цветната температура;
• Управлява два отделни изхода - един за топло бяло, един за студено бяло (заводска настройка);
• Алтернативно приложение при комбинация директно с индиректно осветление;
• Стандартна настройка: при димиране към по-тъмно цветната температура става по-топла;
• Възможност за предаване на командата за димиране към два отделни групови адреса (G0 and G1);
• Двата изхода се настройват индивидуално;
• Бързо и лесно разширяване на системата с инсталиране на DALI Expander, DALI Expander 3 или DALI Repeater PS;
• Конфигурира се със софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс.

Технически данни

Типови схеми

Схеми 1 и 2- Предаване на команди към два отделни изхода


Схеми 3 и 4 - Предаване на команди към един изход

Файлове