DALI CDC

DALI CDC

 

Модул за регулиране на цветната температура съобразно денонощните биоритми - по зададен график осветлението се настройва плавно на температура на цвета, подходяща за конкретното време от денонощието.

Арт. номер  89453853
Арт. номер  89453853-HS (за DIN шина)

 
Модул за регулиране на цветната температура съобразно денонощните биоритми - по зададен график осветлението се настройва плавно на температура на цвета, подходяща за конкретното време от денонощието.

Арт. номер  89453853
Арт. номер  89453853-HS (за DIN шина)

Характеристики

• Устройство за управление на DALI DT8 лампи (режим Tc);
• Регулиране на цветната температура съобразно денонощните биоритми;
• Вграден часовник за реално време;
• Автоматично превключване между летен и зимен режим с възможност за настройка;
• Конфигуриране на сцени - за версии над Firmware V1.5;
• Крива за плавна промяна на интензитета - за версии над Firmware V2.0;
• Настройка на часовника и лесно адаптиране на светлинния преход през РС инструмента DALI Cockpit;
• Захранва се директно през DALI линията;
• Часовникът е с батерия и заводска настройка на местно време GMT+1;
• Модели за инсталиране в конзолна кутия или върху DIN шина;
• Двойни DALI изводи за лесно инсталиране.

Технически данни

Типови схеми

Файлове