DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с три канала.
Tри избираеми режима на работа.
Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)
Арт. номер 89453831-HS (16A, DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с три канала. Три избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)
Арт. номер 89453831-HS (16A, DIN шина)

Характеристики

• 3-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на трите канала през отделни DALI адреси;
• Режим Colour&Dim за управление през два DALI адреса: един за димиране и един за регулиране на цвета;
• Режим SwitchDim2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz;
• Захранващо напрежение: 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове