DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с три канала.
Tри избираеми режима на работа.
Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.

DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)
Арт. номер 89453831-HS (16A, DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с три канала. Три избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.

DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)
Арт. номер 89453831-HS (16A, DIN шина)

Характеристики

• 3-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на трите канала през отделни DALI адреси;
• Режим Colour&Dim за управление през два DALI адреса: един за димиране и един за регулиране на цвета;
• Режим SwitchDim2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Избор на PWM честотата: 122Hz/ 244Hz/ 488Hz/ 976Hz; над FW4.6 250Hz/ 500Hz/ 1kHz;
• Захранващо напрежение: 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове