DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с три канала и
три избираеми режима на работа.
Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.

Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.
Захранващо напрежение 12V-48V DC.

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)

 

LED димер за постоянно напрежение с три канала и три избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI линията или от външни бутони извън DALI системата.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.
Захранващо напрежение 12V-48V DC.

Арт. номер 89453828 (4A)
Арт. номер 89453834 (8A)
Арт. номер 86459571 (10A)
Арт. номер 89453831 (16A)

Характеристики

• 3-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на трите канала през отделни DALI адреси;
• Режим Colour & Dim за управление през два DALI адреса: един за димиране и един за регулиране на цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz;
• Захранващо напрежение: 12V - 48V DC;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове