DALI 3Ch LED Dimmer CC DT6

DALI 3Ch LED Dimmer CC DT6


LED димер за постоянен ток с три канала.
Три режима за управление на каналите.
Захранване 12V - 48V DC,
Изходен ток от 350 mA до 700 mA на канал.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 89453846-350 (350mA)
Арт. номер 89453846-500 (500mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 89453846-350GM (350mA)
Арт. номер 89453846-500GM (500mA)
Арт. номер 89453846-700GM (700mA)

 
LED димер за постоянен ток с три канала. Три режима за управление на каналите. Захранване 12V - 48V DC, изходен ток от 350 mA до 700 mA на канал.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 89453846-350 (350mA)
Арт. номер 89453846-500 (500mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 89453846-350GM (350mA)
Арт. номер 89453846-500GM (500mA)
Арт. номер 89453846-700GM (700mA)

Характеристики

• 3-канален LED димер за постоянен ток;
• Три избираеми режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на трите канала през отделни DALI адреси;
• Режим Colour & Dim за управление на RGB лампи през два DALI адреса: един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Модели с общ плюс за постоянен ток до 500 mA и с общ минус за постоянен ток до 700 mA;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове