DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6


LED димер за постоянно напрежение с два канала.
Четири избираеми режима на работа.
Подходящ за управление през DALI или от външен бутон.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А.

Арт. номер 89453827 (4A)
Арт. номер 89453833 (8A)
Арт. номер 86459561 (10A)
Арт. номер 89453830 (16A)
Арт. номер 89453830-HS (16A, DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с два канала и четири избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI или от външен бутон. Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер 89453827 (4A)
Арт. номер 89453833 (8A)
Арт. номер 86459561 (10A)
Арт. номер 89453830 (16A)
Арт. номер 89453830-HS (16A, DIN шина)

Характеристики

• 2-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Четири избираеми режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на двата канала през отделни DALI адреси;
• Режим Balance&Dim за управление на CW-WW лампи през два DALI адреса - един за димиране и един за баланса между каналите;
• Режим Dim2Warm за димиране с промяна на цветната температура през един DALI адрес;
• Режим SwitchDim2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz;
• Захранващо напрежение 12V - 24V DC и 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове