DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с два канала и четири избираеми режима на работа.
Подходящ за управление през DALI или от външен бутон.

Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер 89453827 (4A)
Арт. номер 89453833 (8A)
Арт. номер 86459561 (10A)
Арт. номер 89453830 (16A)

 

LED димер за постоянно напрежение с два канала и четири избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI или от външен бутон. Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер 89453827 (4A)
Арт. номер 89453833 (8A)
Арт. номер 86459561 (10A)
Арт. номер 89453830 (16A)

Характеристики

• 2-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Четири избираеми режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на двата канала през отделни DALI адреси;
• Режим Balance & Dim за управление на CW-WW лампи през два DALI адреса - един за димиране и един за баланса между каналите;
• Режим Dim 2 Warm за димиране с промяна на цветната температура през един DALI адрес;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz;
• Захранващо напрежение: 12V - 28V DC или 12V - 48V DC в зависимост от модела;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове