DALI-2 MC

DALI-2 MC

 
 
Модул за управление с четири програмируеми потенциално свободни входа за бутони.

DALI-2 съвместим.

Арт. номер 86459532-2-аpp (заводска настройка App-Controller)
Арт. номер 86459532-2-int (заводска настройка Instances)
Арт. номер 86459532-NFC (заводска настройка App-Controller)

 
Модул за управление с четири програмируеми потенциално свободни входа за бутони.

DALI-2 съвместим.

Арт. номер 86459532-2-аpp
(заводска настройка App-Controller)

Арт. номер 86459532-2-int
(заводска настройка Instances)

Арт. номер 86459532-NFC
(заводска настройка App-Controller)

Характеристики

• Компактен DALI-2 управляващ модул с четири програмируеми потенциално свободни входа;
• Подходящ за свързване на стандартни бутони или ключове;
• Индивидуална настройка за всеки вход респ. бутон;
• Интегриран контролер за директно DALI управление;
• Четири DALI-2 настройки на бутоните за комуникация с други управляващи устройства;
• Ново: Алтернативна функция на бутоните с активиране през команда за сцена или ключ (вход 4);
• Ново: Модел с възможност за удобна NFC настройка през LUNATONE NFC Smartphone App;
• Контролерът управлява единични адреси, групи или всички (Broadcast);
• Поддържа стандартни DALI команди за включване, изключване, димиране както и готови или потребителски макроси;
• Директно регулира цветна температура и цвят (DT8 изпълнителни устройства);
• Конфигурира се през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Multi Master режим: в един DALI кръг могат да се свържат няколко DALI-2 MC;
• Удобен за инсталиране в конзолна кутия зад ключа за осветление;
• Захранва се директно от DALI линия, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данни

Типови схеми

Файлове