DALI-2 MC4L

DALI-2 MC4L

 

Модул с четири входа за бутони.
Входовете са за мрежово напрежение и са галванично разделени от DALI линията.

DALI-2 съвместимост.

Модели за инсталиране върху DIN шина и за вграждане:

Арт. номер 86458507-4L-2-app (App-Controller)
Арт. номер 86458507-4L-2-int (Instances)
Арт. номер 86458507-4L-NFC (NFC)
Арт. номер 86458507-4L-HS-app (за DIN шина, App-Controller)
Арт. номер 86458507-4L-HS-int (за DIN шина, Instances)

 

Модул с четири входа за бутони. Входовете са за мрежово напрежение и са галванично разделени от DALI линията.
DALI-2 съвместимост.
Модели за инсталиране върху DIN шина и за вграждане:

Арт. номер 86458507-4L-2-app
(App-Controller)

Арт. номер 86458507-4L-2-int
(Instances)

Арт. номер 86458507-4L-NFC

Арт. номер 86458507-4L-HS-app
(за DIN шина, App-Controller)

Арт. номер 86458507-4L-HS-int
(за DIN шина, Instances)

Характеристики

• DALI-2 модул с четири входа за свързване на бутони на мрежово напрежение;
• Входовете са галванично разделени от DALI линия;
• Вграден DALI-2 Application контролер с възможност да покрие стандартната DALI функционалност;
• Индивидуални настройки за всеки вход: управлявана зона, режим на превключване и DALI команди;
• Изпраща избрани DALI команди до единични адреси, групи или всички (Broadcast);
• Режимът на превключване за всеки вход се задава при конфигурирането: бутон с кратко и дълго натискане, бутон със сменящи се функции, ключ, стълбищен автомат и др.;
• Поддържа стандартни DALI команди (up, down, off, recall min/max, goto scene, direct arcpower in %) и макроси (готови и потребителски);
• DT8 функция за регулиране на цветна температура и цвят;
• Нова алтернативна втора функция на бутон по избор, активирана с команда за сцена или през вход четири на модула;
• Предвидени са четири DALI-2 instances за интеграция с други управляващи устройства;
• Лесно конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Нов модел за удобна безконтактна настройка с Lunatone NFC Application;
• Поддържа Multi Master режим и в един DALI кръг могат да се инсталират няколко DALI-2 MC4L;
• Два варианта за инсталиране: за вграждане и върху DIN шина.

Технически данни

Типови схеми

Файлове