DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон.

Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453826 (4A)
Арт. номер 86459556 (8A)
Арт. номер 86459572 (10A)
Арт. номер 89453829 (16A)
Арт. номер 89453829-HS (16A за DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453826 (4A)
Арт. номер 86459556 (8A)
Арт. номер 86459572 (10A)
Арт. номер 89453829 (16A)
Арт. номер 89453829-HS (16A за DIN шина)

Характеристики

• 1-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Режим DT6 за управление през DALI линията;
• Режими SwitchDim и SwitchDim2 за алтернативно управление без DALI през един или два входа за бутони. Над FW 4.0 възможност за директно управление на димера от датчик за движение (функция Коридор);
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Избор на PWM честотата: 122Hz/ 244Hz/ 488Hz/ 976Hz; над FW4.6 250Hz/ 500Hz/ 1kHz;
• Захранващо напрежение: 12V - 28V DC или 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI
Управление през вход за бутон

SwitchDim2 режим - Димер до 8А


Sw&Dim режим - Димер до 10А/ 16А


Sw&Dim 48 V - Димер до 4А


Файлове