DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон.

Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер 89453826 (4A)
Арт. номер 86459556 (8A)
Арт. номер 86459572 (10A)
Арт. номер 89453829 (16A)
Арт. номер 89453829-HS (16A за DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А, 16А и
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер 89453826 (4A)
Арт. номер 86459556 (8A)
Арт. номер 86459572 (10A)
Арт. номер 89453829 (16A)
Арт. номер 89453829-HS (16A за DIN шина)

Характеристики

• 1-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Режим DT6 за управление през DALI линията;
• Режими SwitchDim и SwitchDim2 за алтернативно управление без DALI през един или два входа за бутони;
• Режим Коридор за управление на димера от датчик за движение (над FW 4.0);
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Захранващо напрежение: 12V - 28V DC или 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Модели за вграждане, скрит монтаж и DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by ;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI
Управление през вход за бутон

SwitchDim2 режим - Димер до 8А


Sw&Dim режим - Димер до 10А/ 16А


Sw&Dim 48 V - Димер до 4А


Файлове