DALI 0-10V интерфейс

Интерфейс DALI / 0-10V

DALI 0-10V PWM

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен PWM изходен сигнал.
Подходящ за свързване в DALI кръга на устройства с PWM вход за управление.

Повече за устройството...

DALI 0-10V LE

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен сигнал в аналогов 0-10V сигнал.
Подходящ за свързване към DALI кръга на устройства с галванично разделен 0-10V или 1-10V вход.

Повече за устройството...

DALI 0-10V AN

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен 1-10V сигнал.
Подходящ за свързване в DALI кръга на устройства с 1-10V вход за управление.

Повече за устройството...

DALI PWM

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен PWM изходен сигнал.
Подходящ за свързване в DALI кръга на няколко устройства с PWM вход за управление при натоварване на изхода до 100 mA.

Повече за устройството...

Интерфейс DALI / 0-10V

 

DALI 0-10V PWM

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен PWM изходен сигнал. Подходящ за свързване в DALI кръга на устройства с PWM вход за управление.

Повече за устройството...

 

DALI 0-10V LE

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен сигнал в аналогов 0-10V сигнал. Подходящ за свързване към DALI кръга на устройства с галванично разделен 0-10V или 1-10V вход.

Повече за устройството...

 

DALI 0-10V AN

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен 1-10V сигнал. Подходящ за свързване в DALI кръга на устройства с 1-10V вход за управление.

Повече за устройството...

 

DALI PWM

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в галванично разделен PWM изходен сигнал. Подходящ за свързване в DALI кръга на няколко устройства с PWM вход за управление при натоварване на изхода до 100 mA.

Повече за устройството...