DALI Продукти

Устройства за DALI системи


Над 110 вида проектирани и произведени от Lunatone устройства за изграждане на комплексна DALI система.
Практични варианти за управление и обслужване, разнообразни преобразуватели на сигнали, различни видове димери, релета и други изпълнителни устройства, модули за захранване и разширяване на DALI линията.

Към предимствата на DALI Lunatone добавя:

Защита от пренапрежение до 300VAC на DALI входа;
Галванично разделена линия >1000V;
Точни DALI нива на сигналите в тесен толеранс;
Точни DALI времена на сигналите в тесен толеранс;
Над 1 милион произведени DALI устройства;
Над 10 години успешно приложение на продуктите ни.

Софтуерни инструменти


Фирменият софтуер на Lunatone дава възможност за конфигуриране, пускане в действие и мониторинг на комплексни DALI системи и отделни устройства.