DALI маркировка

DALI маркировка
Продуктите, които отговарят на DALI стандарта, се разпознават по специфичната маркировка.
Право да я ползват имат членовете на DALI организацията, която е и собственик на търговската марка.
DALI маркировка
Продуктите, които отговарят на DALI стандарта, се разпознават по специфичната маркировка.
Право да я ползват имат членовете на DALI организацията, която е и собственик на търговската марка.