1Ch-LED Booster/Dimmer

1Ch LED Booster/ Dimmer

 

Едноканален LED баласт с два режима - PWM Booster или димер с 0-10V управление.

Захранващо напрежение 12V DC до 48V DC,
ток на входа до 16A.

Арт. номер 86459838

Характеристики

• 1-канален LED димер;
• Подходящ за управление на LED модули с постоянно напрежение;
• Вход за управление: PWM (50Hz-1kHz), свързване на потенциометър 100 kOhm или 0-10V устройство (активно или пасивно);
• Логаритмична крива на димиране;
• PWM управлението е предвидено за LED димери с общ плюс;
• При свързване на потенциометър 100kOhm или на 0-10V управляващо устройство (активно или пасивно) входният сигнал се преобразува в PWM изходен сигнал;
• Захранващо напрежение от 12V DC до 48V DC;
• Максимален входен ток 16A;
• Подходящ за вграждане и скрит монтаж.

Технически данни

Типови схеми

Схема 1 - Мултифункционален вход за управление

Схема 2 - PWM Booster за RGB CV димери (общ плюс)Схема 3 - PWM Booster за DALI PWMФайлове