0-10V to DALI Converter

0-10V to DALI Converter

 

Интерфейс за преобразуване на 0-10V входно напрежение в ниво за DALI димиране.
Модели с 1, 2 или 3 входни канала.

Арт. номер 86468353-1-HS (1 канал, за DIN шина)
Арт. номер 86468353-2-HS (2 канала, за DIN шина)
Арт. номер 86468353-3-HS (3 канала, за DIN шина)

 

Интерфейс за преобразуване на 0-10V входно напрежение в ниво за DALI димиране. Модели с 1, 2 или 3 входни канала.

Арт. номер 86468353-1-HS
Арт. номер 86468353-2-HS
Арт. номер 86468353-3-HS

Характеристики

• Компактен модул за преобразуване на 0-10V управляващи сигнали в DALI ниво за димиране;
• Модели с 1, 2 или 3 входни канала;
• Отчетеното на входа напрежение 0-10V се изпраща като DALI OFF команда респ. ниво за димиране към избраните адреси;
• Преобразуването на сигнала се активира при промяна на входното 0-10V напрежение (>1%);
• Захранване 12V - 24V DC;
• За всеки канал се задава индивидуални зона на управление, крива на преобразуване и OFF функция;
• Конфигуриране със софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Пасивен 0-10V вход (устройството не подава напрежение на входа), подходящ за управление с 0-10V аналогов сигнал;
• В DALI кръга, към който е включен модулът, се инсталира DALI захранване (напр. DALI PS);
• Галванично разделяне между DALI линията и 0-10V входа, съотв. 24V захранването.

Технически данни

Типови схемиФайлове