Управляващи

Управляващи устройства

 

DALI управление и обслужване

DALI дисплеи, сензорни панели, ключове и мобилно приложение за удобно и лесно обслужване и управление при многофункционален режим на работа.

Повече за устройствата...

 

DALI управление и обслужване

DALI дисплеи, сензорни панели, ключове и мобилно приложение за удобно и лесно обслужване и управление при многофункционален режим на работа.

Повече за устройствата...

 

DALI управление - директно и през външни елементи

Модули за директно управление на изпълнителни устройства и за свързване към DALI линията на външни управляващи компоненти като ключове, бутони и релета.

Повече за устройствата...

 

DALI управление - директно и през външни елементи

Модули за директно управление на изпълнителни устройства и за свързване към DALI линията на външни управляващи компоненти като ключове, бутони и релета.

Повече за устройствата...

 

DALI датчици

DALI датчици за движение, осветеност и температура.

Повече за устройствата...