Кариера

 Кариера при нас
Професионалните умения и готовността за динамична работа са високо ценени в Лунатоне България. За да кандидатствате за сътрудник при нас, по обявена позиция или по собствена инициатива, изпратете професионална автобиография в EC формат, кратко представяне и координати за обратна връзка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Данните ще бъдат разгледани единствено за целите на подбора.
Кариера при нас

Професионалните умения и готовността за динамична работа са високо ценени в Лунатоне България. За да кандидатствате за сътрудник при нас, по обявена позиция или по собствена инициатива, изпратете професионална автобиография в EC формат, кратко представяне и координати за обратна връзка.

За кандидатстване

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат разгледани единствено за целите на подбора.

Скрий