Интерфейс

Интерфейсни модули

 

DALI USB

USB интерфейс за комуникация между PC програми и устройствата в DALI системата. Варианти за различни монтажни условия, безжично свързване, с вградено DALI захранване и flash памет

Повече за устройството...

DALI 4Net

Интерфейс за централно управление и конфигуриране.
Връзка с 4 DALI линии, до 256 изпълнителни устройства.

DALI-2 устройство;
Modbus TCP/IP достъпен;
Разширена функционалност;
Multimaster режим.

Повече за устройството...

 

DALI RS232 РS

Комуникационен интерфейс за връзка на PC/PLC с DALI система.
Вградено захранване за DALI линията.

Повече за устройството...

 

DALI SCI RS232

RS232 интерфейс за комуникация между PC или PLC и устройствата в DALI линията.
Подходящ за монтаж върху DIN шина.

DALI 2 устройство.

Повече за устройството...

 

KNX-DALI Gateway

KNX to DALI / DALI to KNX gateway.
Подходящ за монтаж върху DIN шина.

DALI 2 устройство.

Повече за устройството...

Интерфейсни модули

 

DALI USB

USB интерфейс за комуникация между PC програми и устройствата в DALI системата. Варианти за различни монтажни условия, безжично свързване, с вградено DALI захранване и flash памет.

Повече за устройството...

 

DALI 4Net

Интерфейс за централно управление и конфигуриране на четири DALI линии с до 256 изпълнителни устройства.

- DALI-2 устройство;
- Modbus TCP/IP достъпен;
- Разширена функционалност;
- Multimaster режим.

Повече за устройството...

 

DALI RS232 РS

Комуникационен интерфейс за връзка на PC/PLC с DALI система. Вградено захранване за DALI линията.

Повече за устройството...

 

DALI SCI RS232

RS232 интерфейс за комуникация между PC или PLC и устройствата в DALI линията.
Подходящ за монтаж върху DIN шина.

DALI 2 устройство.

Повече за устройството...


 

KNX-DALI Gateway

KNX to DALI / DALI to KNX gateway. Подходящ за монтаж върху DIN шина.DALI 2 устройство.

Повече за устройството...