Фазови димери и релета

Фазови димери и релета

DALI PD

Фазов димер за управление през DALI линията на 230V LED лампи.

Модели за товари до 25W и до 300W.

Повече за устройството...

DALI RM8 / DALI RM16

Модули с вградено реле, управлявано през DALI. Подходящи за свързване към DALI на товари до 2kW без DALI вход.

Повече за устройството...

 

DALI Jalousie

DALI интерфейс за управление на мотори за щори с 230V~ вход.
Варианти според монтажните условия.

Повече за устройството...

 

DALI 4Ch RC

4-канално DALI устройство за управление на релета.
Всеки канал с индивидуален DALI адрес.

Повече за устройството...

Фазови димери и релета

 

DALI PD

Фазов димер за управление през DALI линията на 230V LED лампи. Модели за товари до 25W и до 300W.

Повече за устройството...

 

DALI RM8 / DALI RM16

Модули с вградено реле, управлявано през DALI. Подходящи за свързване към DALI на товари до 2kW без DALI вход.

Повече за устройството...

 

DALI Jalousie

DALI интерфейс за управление на мотори за щори с 230V~ вход.
Варианти според монтажните условия.

Повече за устройството...

 

DALI 4Ch RC

4-канално DALI устройство за управление на релета. Всеки канал с индивидуален DALI адрес.

Повече за устройството...