Управление – автоматично и през външни елементи

Управление - автоматично и през външни елементи

 

DALI MC

Модул за DALI управление на осветлението през четири стандартни ключа/бутона. Свободно програмируеми функции за всеки бутон.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Разширен модел на DALI MC.
Четирите входа на модула се конфигурират индивидуално за цифрови или за аналогови сигнали.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на ключове/бутони,
галванично разделени от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

DALI Sequencer

Управление по сценарий – последователно изпращане на DALI команди по зададен график.

Повече за устройството...

 

DALI CDC

Биодинамично управление на осветлението с плавни преходи на светлината.

Повече за устройството...

 

DALI RTC Timer

Две устройства в едно - DALI часовник за реално време и модул за управление по зададен график.

Повече за устройството...

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с входове за стандартни ключове/бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...

DALI 4Net

Централно управление на четири DALI линии,
включващи до 256 устройства.

Modbus TCP Acces;
Разширена функционалност;
Multimaster режим.

Повече за устройството...

Управление - автоматично и през външни елементи

 

DALI MC

Модул за DALI управление на осветлението през четири стандартни ключа/бутона. Свободно програмируеми функции за всеки бутон.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Разширен модел на DALI MC - четирите входа на модула се конфигурират индивидуално за цифрови или за аналогови сигнали.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на ключове/бутони, галванично разделени от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

DALI Sequencer

Управление по сценарий – последователно изпращане на DALI команди по зададен график.

Повече за устройството...

 

DALI CDC

Биодинамично управление на осветлението чрез плавни преходи на светлината по график, съобразен с денонощните биоритми.

Повече за устройството...

 

DALI RTC Timer

Две устройства в едно - DALI часовник за реално време и модул за управление по зададен график.

Повече за устройството...

 

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

 

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с вход за стандартни ключове и бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...

 

DALI 4Net

Централно управление на четири DALI линии, включващи до 256 устройства.

- Modbus TCP Acces;
- Разширена функционалност;
- Multimaster режим.

Повече за устройството...