Стандартът за DALI

Стандартът за DALI
DALI протоколът се определя от техническия стандарт IEC 62386
на международната комисия за електротехника (IEC).

Общи изисквания
62386-101: Система
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)

Изисквания за Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)

Разработена е и нова разширена ревизия DALI 2, в която са описани подробно изискванията за различните видове датчици, намиращи все по-голямо приложение в DALI системите.
Стандартът за DALI
DALI протоколът се определя от техническия стандарт IEC 62386 на международната комисия за електротехника (IEC).

Общи изисквания
62386-101: Система
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)

Изисквания за Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)

Разработена е и нова разширена ревизия DALI 2, в която са описани подробно изискванията за различните видове датчици, намиращи все по-голямо приложение в DALI системите.