Стандартът за DALI

Стандартът за DALI
DALI протоколът се определя от техническия стандарт IEC 62386
на Международната комисия за електротехника (IEC).

ЧАСТ 1хх: Общи изисквания
62386-101: Компоненти на системата
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-103: Управляващи устройства (Control Devices)

ЧАСТ 2хх: Изисквания за пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)
62386-216: Товари ниско напрежение - Устройства тип 15 (DT15)
62386-217: Термична защита за ПРА - Устройства тип 16 (DT16)
62386-218: Избор на крива на димиране - Устройства тип 17 (DT17)
62386-220: Авариен режим с централно захранване - Устройства тип 19 (DT19)
62386-221: Ограничаване на потреблението - Устройства тип 20 (DT20)
62386-222: Термична защита за лампи - Устройства тип 21 (DT21)
62386-224: Несменяеми източници на светлина - Устройства тип 23 (DT23)

ЧАСТ 3хх: Изисквания за входни и управляващи устройства (Input and Control Devices)
62386-301: Бутони
62386-302: Абсолютни входни устройства
62386-303: Датчици за присъствие
62386-304: Датчици за осветеност
62386-332: Обратна връзка
62386-333: Ръчно конфигуриране - Функция 33

Продължава разработката на разширената ревизия DALI 2. Към стандарта за DALI се включват нови раздели за изпълнителните и управляващите устройства, а съществуващите части се обновяват с нови изисквания и функционалности.
Стандартът за DALI
DALI протоколът се определя от техническия стандарт IEC 62386 на международната комисия за електротехника (IEC).

ЧАСТ 1хх: Общи изисквания
62386-101: Компоненти на системата
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-103: Управляващи устройства (Control Devices)

ЧАСТ 2хх: Изисквания за пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)
62386-216: Товари ниско напрежение - Устройства тип 15 (DT15)
62386-217: Термична защита за ПРА - Устройства тип 16 (DT16)
62386-218: Избор на крива на димиране - Устройства тип 17 (DT17)
62386-220: Авариен режим с централно захранване - Устройства тип 19 (DT19)
62386-221: Ограничаване на потреблението - Устройства тип 20 (DT20)
62386-222: Термична защита за лампи - Устройства тип 21 (DT21)
62386-224: Несменяеми източници на светлина - Устройства тип 23 (DT23)

ЧАСТ 3хх: Изисквания за входни и управляващи устройства (Input and Control Devices)
62386-301: Бутони
62386-302: Абсолютни входни устройства
62386-303: Датчици за присъствие
62386-304: Датчици за осветеност
62386-332: Обратна връзка
62386-333: Ръчно конфигуриране - Функция 33

Продължава разработката на разширената ревизия DALI 2. Към стандарта за DALI се включват нови раздели за изпълнителните и управляващите устройства, а съществуващите части се обновяват с нови изисквания и функционалности.