Речник

А

Algorithm
Математически метод за калкулация.

Analogue interface
Управляващ вход/ изход за линейни сигнали с ниво по ток или напрежение.


B

Backbone
Високо ниво система от сградния мениджмънт

BMS (Building Management System)
Управление на сградни системи

Broadcast addressing
Съобщенията се изпращат към всички в системата.


C

Configuration offline
Устройството се конфигурира, когато не е свързано в системата.

Configuration online
Устройството се конфигурира, когато е свързано в системата.

Control line
Кабел или проводник за управляващите сигнали.


D

DALI Digital Addressable Lighting Interface
Цифров интерфейс за адресируема осветителна система

DALI control device
Устройство за управление и контрол на баласти и/или трансформатори в DALI конфигурацията.

Data communication
Трансфер на цифрови данни.

Data transfer rate
Скорост за трансфер на данни – обикновено битове в секунда.

Digital interface
Управляващ вход/ изход за цифрови сигнали.


E

Electronic ballast
Електронен баласт - пусково-регулираща апаратура за газоразрядни лампи.

Emergency light fitting
Аварийно осветление - осветителни тела, които работят и при изключено централно захранване

Emergency operation
Специален режим за работа на устройствата при аварийна ситуация.


F

Fade time
Време, за което силата на светене се изменя от начално до крайно ниво.

Feedback
Обратна информация към управляващото устройство, която се използва за коригиране на операцията.


G

Gateway
Устройство за селективно прехвърляне и преобразуване на данни между различни системи.

Group
Зададена комбинация от баласти/ трансформатори с индивидуални адреси.

Group address
Общ адрес за определена група.


H

HVAC
Отопление, вентилация и климатизация 


I

IEC 60929
Международен стандарт за изискванията към електронните баласти.

IR Control
Възможност за инфрачервен контрол на осветлението.


R

Radio control
Възможност за радиоконтрол на осветлението.


S

Scene
Определена сила на светене за едно или повече осветителни тела.
А

Algorithm
Математически метод за калкулация.

Analogue interface
Управляващ вход/ изход за линейни сигнали с ниво по ток или напрежение.


B

Backbone
Високо ниво система от сградния мениджмънт

BMS (Building Management System)
Управление на сградни системи

Broadcast addressing
Съобщенията се изпращат към всички в системата.


C

Configuration offline
Устройството се конфигурира, когато не е свързано в системата.

Configuration online
Устройството се конфигурира, когато е свързано в системата.

Control line
Кабел или проводник за управляващите сигнали.


D

DALI Digital Addressable Lighting Interface
Цифров интерфейс за адресируема осветителна система

DALI control device
Устройство за управление и контрол на баласти и/или трансформатори в DALI конфигурацията.

Data communication
Трансфер на цифрови данни.

Data transfer rate
Скорост за трансфер на данни – обикновено битове в секунда.

Digital interface
Управляващ вход/ изход за цифрови сигнали.


E

Electronic ballast
Електронен баласт - пусково-регулираща апаратура за газоразрядни лампи.

Emergency light fitting
Аварийно осветление - осветителни тела, които работят и при изключено централно захранване

Emergency operation
Специален режим за работа на устройствата при аварийна ситуация.


F

Fade time
Време, за което силата на светене се изменя от начално до крайно ниво.

Feedback
Обратна информация към управляващото устройство, която се използва за коригиране на операцията.


G

Gateway
Устройство за селективно прехвърляне и преобразуване на данни между различни системи.

Group
Зададена комбинация от баласти/ трансформатори с индивидуални адреси.

Group address
Общ адрес за определена група.


H

HVAC
Отопление, вентилация и климатизация 


I

IEC 60929
Международен стандарт за изискванията към електронните баласти.

IR Control
Възможност за инфрачервен контрол на осветлението.


R

Radio control
Възможност за радиоконтрол на осветлението.


S

Scene
Определена сила на светене за едно или повече осветителни тела.