Преобразуватели на сигнали

Преобразуване на сигнали

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

1Ch-LED Booster/Dimmer

1-канален LED баласт за постоянно напрежение, работещ като PWM Booster или димер.

Повече за устройството...

DALI RM8 0-10V / DALI RM16 0-10V

Комбиниран модул за преобразуване на DALI сигнал в 0-10V/PWM + релеен контакт, управляван по DALI.

Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройството...

 

DALI Jalousie

DALI интерфейс за управление на мотори за щори с 230V~ вход.
Варианти според монтажните условия.

Повече за устройството...

 

DALI 4Ch RC

4-канално DALI устройство за управление на релета.
Всеки канал с индивидуален DALI адрес.

Повече за устройството...

 

DALI DT8 to DT6

DALI интерфейс за преобразуване на DT8 Tc команди в DT6 сигнали за управление.

Повече за устройството...

DALI 0-10V интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на DALI управляващ сигнал в 0-10V/PWM, подходящи за свързване към DALI линията на устройства с 0-10V/PWM вход.
Съответстват на DT5.

Повече за устройствата...

 

0-10V DALI интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на 0-10V аналогов сигнал в ниво за DALI димиране.

Вариант и с вградено DALI захранване.

Повече за устройствата...

Преобразуване на сигнали

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

1Ch-LED Booster/Dimmer

1-канален LED баласт за постоянно напрежение, работещ като PWM Booster или димер

Повече за устройството...

 

DALI RM8 0-10V
DALI RM16 0-10V

Комбиниран модул за преобразуване на DALI сигнал в 0-10V/PWM + релеен контакт, управляван по DALI. Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройството...

 

DALI Jalousie

DALI интерфейс за управление на мотори за щори с 230V~ вход.
Варианти според монтажните условия.

Повече за устройството...

 

DALI 4Ch RC

4-канално DALI устройство за управление на релета. Всеки канал с индивидуален DALI адрес.

Повече за устройството...

 

DALI DT8 to DT6

DALI интерфейс за преобразуване на DT8 Tc команди в DT6 сигнали за управление.

Повече за устройството...

 

DALI 0-10V интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на DALI управляващ сигнал в 0-10V/PWM, подходящи за свързване към DALI линията на устройства с 0-10V/PWM вход.
Съответстват на DT5.

Повече за устройствата...

 

0-10V DALI интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на 0-10V аналогов сигнал в ниво за DALI димиране. Вариант и с вградено DALI захранване.

Повече за устройствата...