Предимствата на DALI

DALI е създадено, за да осигурява предимства
на потребителя, проектанта, електротехника и инвеститора.


Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар от системата да се управлява както индивидуално така и групово пести енергия и финанси.

Покажи...

В комбинация с подходящи драйвери и датчици е възможно да се постигнат икономии до 80%. Дори и след оптимизиране разходите при други системи остават до четири пъти по-високи в сравнение с DALI.
Двупосочната DALI комуникация съществено улеснява поддръжката, технически и финансово, и то без допълнителни средства. По всяко време може да се проверява състоянието на лампите и да се следи месечният режим на отделните товари.
С безжичните DALI устройства едновременно се предлага допълнителен комфорт за потребителя и се спестяват разходите по окабеляването.

Скрий

Опростена двупроводна линия, свободна топография
Благодарение на лесно изпълнимата електрическа верига DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация.

Покажи...

Двупроводната линия има няколко функции: свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочния обмен на данни и DALI захранването за модулите.
Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето DALI устройства, между които сериите на Лунатоне, няма изискване за спазване на полярността при свързването им към DALI линията, с което се намалява вероятността за грешки при инсталиране.

Скрий

Удобно конфигуриране дори и при сложни системи
Свободната и отворена концепция на DALI е основа за лесното и бързо конфигуриране на кръга и отделните модули.

Покажи...

Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. Всяко изпълнително устройство получава собствен DALI адрес за директно управление, участва в групи и сцени и реагира на broadcast команди (до всички).
Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за поддържане на настройките за DALI адрес, групи и сцени, в които участват.

Скрий

Мултифункционалност за по-впечатляващи резултати
DALI предлага разнообразни възможности за комфорт чрез подходящо осветление:

Покажи...


От практични варианти за включване и изключване
до плавна промяна на интензитета, цвета и цветната температура.

От управление на конкретно осветително тяло
до сменящи се светлинни композиции.

От директен контрол през ключове, дистанционни и мобилни устройства
до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий

DALI е създадено, за да осигурява предимства.
Гъвкава и достъпна система в полза на потребителя, проектанта, електротехника и инвеститора.


Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар от системата да се управлява както индивидуално така и групово пести енергия и финанси.

Покажи...

В комбинация с подходящи драйвери и датчици е възможно да се постигне икономия до 80%. За сравнение с други системи дори и след оптимизиране разходите им остават четири пъти по-високи от тези при DALI.
Двупосочната комуникация между устройствата съществено улеснява поддръжката, технически и финансово, и то без допълнителни средства. По всяко време може да се проверява състоянието на лампите и да се следи месечният режим на отделните товари.
С безжичните DALI устройства едновременно се предлага допълнителен комфорт за потребителя и се спестяват разходите за окабеляване.

Скрий

Опростена двупроводна линия, свободна топография
Благодарение на лесно изпълнимата електрическа верига DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация.

Покажи...

Двупроводната линия има няколко функции: свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочния обмен на данни и DALI захранването за модулите.
Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето DALI устройства, между които сериите на Лунатоне, няма изискване за спазване на полярността при свързването им към DALI линията, с което се намалява вероятността за грешки при инсталиране.

Скрий

Удобно конфигуриране дори и при сложни системи
Свободната и отворена концепция на DALI е основа за лесното и бързо конфигуриране на кръга и отделните модули.

Покажи...

Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. Всяко изпълнително устройство получава собствен DALI адрес за директно управление, участва в групи и сцени и реагира на broadcast команди (до всички).
Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за поддържане на настройки за DALI адрес, групи и сцени, в които участват.

Скрий

Мултифункционалност за по-впечатляващи резултати
DALI предлага разнообразни възможности за комфорт чрез подходящо осветление:

Покажи...


От практични варианти за включване и изключване - до плавна промяна на интензитета, цвета и цветната температура.
От управление на конкретно осветително тяло - до сменящи се светлинни композиции.
От директен контрол през ключове, дистанционни и мобилни устройства - до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий