Предимствата на DALI

DALI е създадено, за да осигурява предимства
на потребителя, проектанта, електротехника и инвеститора.


Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар от системата да се управлява както индивидуално така и групово пести енергия и финанси.

Покажи...

В комбинация с подходящи драйвери и датчици може да се постигнат до 80% икономии. Дори и след оптимизиране разходите при други системи остават до четири пъти по-високи в сравнение с DALI.
Двупосочната DALI комуникация съществено улеснява поддръжката, технически и финансово, и то без допълнителни средства. По всяко време може да се провери състоянието на лампите и да се следи месечният режим на отделните товари.
С безжичните DALI устройства едновременно се осигурява комфорт за потребителя и се спестяват разходи за свързването.

Скрий

Опростена двупроводна линия, свободна топография
Благодарение на лесно изпълнимата електрическа верига DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация.

Покажи...

Двупроводната линия изпълнява няколко функции: свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочния обмен на данни и DALI захранването на модулите.
Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето устройства на някои производители, между които Лунатоне, свързването към DALI линията е независимо от полярността, за да се намали вероятността за грешки при инсталиране.

Скрий

Удобно конфигуриране дори и при сложни системи
Свободната и отворена концепция на DALI е основа за лесното и бързо конфигуриране на кръга и на отделните модули.

Покажи...

Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. На всяко изпълнително устройство се задава DALI адрес, с който може да бъде управлявано индивидуално, да участва в групи и да получава broadcast команди (до всички).
Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за настройките си (DALI адрес, сила на светене за конкретни сцени, групи, в които участват).

Скрий

Мултифункционалност за по-впечатляващи резултати
DALI предлага разнообразни възможности за комфорт чрез подходящо осветление:

Покажи...


От практични варианти за включване и изключване
до плавна промяна на силата на светене, цвета или цветната температура.

От управление на конкретно осветително тяло
до сменящи се светлинни композиции.

От директен контрол през ключове, дистанционни и мобилни устройства
до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий

DALI е създадено, за да осигурява предимства.
Гъвкава и достъпна система в полза на потребителя, проектанта, електротехника и инвеститора.


Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар от системата да се управлява както индивидуално така и групово пести енергия и финанси.

Покажи...

В комбинация с подходящи драйвери и датчици може да се постигнат до 80% икономии. За сравнение с други системи дори и след оптимизиране разходите им остават четири пъти по-високи от тези при DALI.
Двупосочната комуникация между устройствата съществено улеснява поддръжката, технически и финансово, и то без допълнителни средства. По всяко време може да се провери състоянието на лампите и да се следи месечният режим на отделните товари.
С безжичните DALI устройства едновременно се осигурява комфорт за потребителя и се спестяват разходи за свързването.

Скрий

Опростена двупроводна линия, свободна топография
Благодарение на лесно изпълнимата електрическа верига DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация.

Покажи...

Двупроводната линия изпълнява няколко функции: свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочния обмен на данни и DALI захранването на модулите.
Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето устройства на някои производители, между които Лунатоне, свързването към DALI линията е независимо от полярността, за да се намали вероятността за грешки при инсталиране.

Скрий

Удобно конфигуриране дори и при сложни системи
Свободната и отворена концепция на DALI е основа за лесното и бързо конфигуриране на кръга и на отделните модули.

Покажи...

Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. На всяко изпълнително устройство се задава DALI адрес, с който може да бъде управлявано индивидуално, да участва в групи и да получава broadcast команди (до всички).
Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за настройките си (DALI адрес, сила на светене за конкретни сцени, групи, в които участват).

Скрий

Мултифункционалност за по-впечатляващи резултати
DALI предлага разнообразни възможности за комфорт чрез подходящо осветление:

Покажи...


От практични варианти за включване и изключване - до плавна промяна на силата на светене, цвета или цветната температура.
От управление на конкретно осветително тяло - до сменящи се светлинни композиции.
От директен контрол през ключове, дистанционни и мобилни устройства - до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий