Какво включва DALI системата

Какво включва една DALI система
DALI системата се изгражда от два основни вида устройства, които комуникират помежду си на принципа Master/ Slave, ползвайки DALI протокола (half-duplex, асинхронен, сериен протокол).

Изпълнителните устройства (Slave) осигуряват директното изпълнение на получената по DALI линията команда, управлявайки свързаните към тях крайни звена – лампи, малки или по-големи товари. Към тях спадат: пусково-регулиращата апаратура за директно управление на лампите; димери; превключватели и релета. Устройствата могат да бъдат с DALI вход за управление, както и с PWM или аналогов (например 1-10 V).

Управляващите устройства (Master) изпращат команди към изпълнителните устройства и/или информация към други управляващи модули. Някои от тях имат и обслужващи функции. Основните им режими на работа са: Multi Master при повече от едно устройство с право на достъп до комуникацията в системата и Single Master при едно управляващо устройство.Двупроводната линия изпълнява няколко функции едновременно: свързва електрически всички модули в системата и през нея се осъществява DALI захранването и обменът на данни. DALI концепцията позволява облекчена конфигурация с лесно изпълнима и финансово достъпна инсталация. Използва се стандартен двужилен кабел или две жила от многожилен захранващ кабел.

Захранващите модули, свързани в DALI кръга, осигуряват захранване за комуникацията и за по-голямата част от участващите в системата DALI устройства. Захранването може да се комбинира и с други функции в един модул.

Чрез подходящия интерфейс в DALI системата могат да участват и устройства без DALI вход, които се управляват по друг протокол или с аналогови сигнали.

Гъвкавата концепция на DALI предлага разнообразно приложение чрез три начина за управление на изпълнителните респ. крайните устройства: индивидуално, по групи или всички заедно. Индивидуалното адресиране позволява устройствата да работят самостоятелно и едновременно с това да участват в няколко групи според зададената конфигурация.

Разработените команди разширяват функционалността на системата. Към стандартните като: dim up, dim down, off, recall min., recall max., go to scene 1-16, direct arcpower ...%, mask, могат да се задават готови и потребителски макроси както и специализирани команди за регулиране на цвета и цветната температура.
Какво включва една DALI система
DALI системата се изгражда от два основни вида устройства, които комуникират помежду си на принципа Master/ Slave, ползвайки DALI протокола (half-duplex, асинхронен, сериен протокол).

Изпълнителните устройства (Slave) осигуряват директното изпълнение на получената по DALI линията команда, управлявайки свързаните към тях крайни звена – лампи, малки или по-големи товари. Към тях спадат: пусково-регулиращата апаратура за директно управление на лампите; димери; превключватели и релета. Устройствата могат да бъдат с DALI вход за управление, както и с PWM или аналогов (например 1-10 V).

Управляващите устройства (Master) изпращат команди към изпълнителните устройства и/или информация към други управляващи модули. Някои от тях имат и обслужващи функции. Основните им режими на работа са: Multi Master при повече от едно устройство с право на достъп до комуникацията в системата и Single Master при едно управляващо устройство.Двупроводната линия изпълнява няколко функции едновременно: свързва електрически всички модули в системата и през нея се осъществява DALI захранването и обменът на данни. DALI концепцията позволява облекчена конфигурация с лесно изпълнима и финансово достъпна инсталация. Използва се стандартен двужилен кабел или две жила от многожилен захранващ кабел.

Захранващите модули, свързани в DALI кръга, осигуряват захранване за комуникацията и за по-голямата част от участващите в системата DALI устройства. Захранването може да се комбинира и с други функции в един модул.

Чрез подходящия интерфейс в DALI системата могат да участват и устройства без DALI вход, които се управляват по друг протокол или с аналогови сигнали.

Гъвкавата концепция на DALI предлага разнообразно приложение чрез три начина за управление на изпълнителните респ. крайните устройства: индивидуално, по групи или всички заедно. Индивидуалното адресиране позволява устройствата да работят самостоятелно и едновременно с това да участват в няколко групи според зададената конфигурация.

Разработените команди разширяват функционалността на системата. Към стандартните като: dim up, dim down, off, recall min., recall max., go to scene 1-16, direct arcpower ...%, mask, могат да се задават готови и потребителски макроси както и специализирани команди за регулиране на цвета и цветната температура.