Обслужване и управление

Обслужване и управление

DALI Display 7″

Многофункционално устройство за комплексно управление и обслужване на два DALI кръга.
Удобен 7" сензорен екран и RGB подсветка.

Повече за устройството...

 

DALI Touch Panel

Сензорен панел за DALI управление и обслужване на осветлението с индивидуална настройка на функционалността и лесна промяна на външния вид.

Повече за устройството...

DALI Touch Panel Bluetooth

DALI сензорен панел с Bluetooth интерфейс за управление на осветлението през стационарно и мобилно устройство. Разширена функционалност на мобилното приложение.

Повече за устройството...

 

DALI Bluetooth Interface

Bluethoot интерфейсен модул за управление на DALI системи през мобилни устройства. Разширена функционалност на мобилното приложение.

Повече за устройството...

 

DALI ROT

DALI въртящ се ключ с вграден бутон за включване, изключване, димиране, управление на цветна температура, цвят и баланс между каналите.

Повече за устройството...

 

DALI-2 ROT NFC

DALI въртящ се ключ с вграден бутон.
Работен режим по избор - включване, изключване, димиране, управление на цветна температура, цвят и баланс между каналите.

DALI-2 управляващо устройство.
Възможност за настройка през DALI NFC App.

Повече за устройството...

 

DALI Switch Cross

Панел с четири бутона за DALI управление на осветлението с възможност за индивидуално конфигуриране на всеки от бутоните.

Повече за устройството...

DALI-2 Switch Cross NFC

DALI-2 управляващо устройство с четири програмируеми бутона.
Удобна NFC настройка на функциите.

Повече за устройството...

DALI 4Net

Интерфейс за централно управление и конфигуриране.
Връзка с 4 DALI линии, до 256 изпълнителни устройства.

DALI-2 устройство;
Modbus TCP/IP достъпен;
Разширена функционалност;
Multimaster режим.

Повече за устройството...

Обслужване и управление

 

DALI Display 7″

Многофункционално устройство за комплексно управление и обслужване на два DALI кръга. Удобен 7" сензорен екран и RGB подсветка.

Повече за устройството...

 

DALI Touch Panel

Сензорен панел за DALI управление и обслужване на осветлението с индивидуална настройка на функционалността и лесна промяна на външния вид.

Повече за устройството...

 

DALI Touch Panel Bluetooth

DALI сензорен панел с Bluetooth интерфейс. Управление на осветлението през стационарно и мобилно устройство. Разширена функционалност на мобилното приложение.

Повече за устройството...

 

DALI Bluetooth Interface

Bluethoot интерфейсен модул за управление на DALI системи през мобилни устройства. Разширена функционалност на мобилното приложение.

Повече за устройството...

 

DALI ROT

DALI въртящ се ключ с вграден бутон за включване, изключване, димиране, управление на цветна температура, цвят и баланс между каналите.

Повече за устройството...

 

DALI-2 ROT NFC

DALI въртящ се ключ с вграден бутон. Шест работни режима по избор за включване, изключване, димиране, управление на цветна температура, цвят и баланс между каналите.

DALI-2 управляващо устройство с възможност за настройка през DALI NFC App.

Повече за устройството...

 

DALI Switch Cross

Панел с четири бутона за DALI управление на осветлението с възможност за свободно конфигуриране на бутоните.

Повече за устройството...


 

DALI-2 Switch Cross NFC

DALI-2 управляващо устройство с четири програмируеми бутона.
Удобна NFC настройка на функциите.

Повече за устройството...

 

DALI 4Net

Интерфейс за централно управление и конфигуриране на четири DALI линии с до 256 изпълнителни устройства.

- DALI-2 устройство;
- Modbus TCP/IP достъпен;
- Разширена функционалност;
- Multimaster режим.

Повече за устройството...