DALI устройства

Устройства за комплексна DALI система

Модулите на Лунатоне, разнообразни по вид, функции и параметри, покриват целия диапазон устройства за изграждане на комплексна DALI система.

Към базовата DALI технология Лунатоне добавя:

- Защита от пренапрежение до 300VAC на DALI входа;
- Галванично разделена линия >1000V;
- Точни DALI нива на сигналите в тесен толеранс;
- Точни DALI времена на сигналите в тесен толеранс.

 

Модули за управление

DALI дисплеи, сензорни панели, ключове и датчици за удобно и лесно обслужване и управление при многофункционален режим на работа.

Повече за устройствата...

 

Изпълнителни модули

Модули за преобразуване на изпратените към тях DALI команди в електрически сигнали за управление на лампи и други товари.

Повече за устройствата...

 

Безжично DALI

Модули за безжично свързване към DALI на устройства за управление, лампи и други товари без DALI вход.

Повече за устройствата...

 

Захранване и разширяване на DALI линията

Централно захранване за DALI кръга и модули за разширяване на линията с вградено захранване.

Повече за устройствата...

 

Интерфейс

Модули за свързване на системи за адресиране, програмиране и управление на DALI кръгове и устройства.

Повече за устройствата...

Устройства за комплексна
DALI система

 

Модулите на Лунатоне, разнообразни по вид, функции и параметри, покриват целия диапазон устройства за изграждане на комплексна DALI система.

Към базовата DALI технология Лунатоне добавя:

- Защита от пренапрежение до 300VAC на DALI входа;
- Галванично разделена линия >1000V;
- Точни DALI нива на сигналите в тесен толеранс;
- Точни DALI времена на сигналите в тесен толеранс.

 

Модули за управление

DALI дисплеи, сензорни панели, ключове и датчици за удобно и лесно обслужване и управление при многофункционален режим на работа.

Повече за устройствата...

 

Изпълнителни модули

Модули за преобразуване на изпратените към тях DALI команди в електрически сигнали за управление на лампи и други товари.

Повече за устройствата...

 

Безжично DALI

Модули за безжично свързване към DALI на устройства за управление, лампи и други товари без DALI вход.

Повече за устройствата...

 

Захранване и разширяване на DALI линията

Централно захранване за DALI кръга и модули за разширяване на линията с вградено захранване.

Повече за устройствата...

 

Интерфейс

Модули за свързване на системи за адресиране, програмиране и управление на DALI кръгове и устройства.

Повече за устройствата...