Изпълнителни

Изпълнителни устройства

 

Фазови димери и релета

Фазови димери с три режима на работа и релейни модули за управление през DALI на крайни устройства без DALI вход.
Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройствата...

Преобразуватели на сигнали

Модули за свързване към DALI на външни управляващи устройства и преобразуване на сигналите им в DALI.

Интерфейс за управление на крайни устройства без DALI вход с преобразуване на DALI управляващия сигнал в друг вид.

Повече за устройствата...

 

LED захранване CV/CC

LED димер и LED захранване в едно устройство.
Варианти за постоянен ток и за постоянно напрежение.

Повече за устройствата...

LED димери СV DT6

12-48V изпълнителни устройства,
DALI LED димери за постоянно напрежение.
Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани
през индивидуални адреси.

Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

LED димери СС DT6

12-48V изпълнителни устройства.
DALI LED димери за постоянен ток.
Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани
през индивидуални адреси.

Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

LED управление на цвета СV DT8

12-48V устройства за постоянно напрежение.
DALI регулиране на цвета и цветна температура
с управление на няколко канала през един DALI адрес.

Съответстват на DT8.

Повече за устройствата...

LED управление на цвета CC DT8

12-48V изпълнителни устройства за постоянен ток.
DALI регулиране на цвета и цветна температура
с управление на няколко канала през един DALI адрес.

Съответстват на DT8

Повече за устройствата...

Изпълнителни устройства

 

Фазови димери и релета

Фазови димери с три режима на работа и релейни модули за управление през DALI на крайни устройства без DALI вход.
Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройствата...

Преобразуватели на сигнали

Интерфейсни модули за свързване към DALI на външни управляващи устройства и преобразуване на сигналите им в DALI.

Интерфейс за управление на крайни устройства без DALI вход с преобразуване на DALI управляващия сигнал в друг вид.

Повече за устройствата...

 

LED захранване CV/CC

LED димер и LED захранване в едно устройство. Варианти за постоянен ток и за постоянно напрежение.

Повече за устройствата...

 

LED димери СV DT6

12-48V изпълнителни устройства,
DALI LED димери за постоянно напрежение.

Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през индивидуални адреси.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

 

LED димери СС DT6

12-48V изпълнителни устройства.
DALI LED димери за постоянен ток.
Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през индивидуални адреси.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

 

LED управление на цвета СV DT8

12-48V устройства за постоянно напрежение за DALI регулиране на цвета и цветна температура.
Съответстват на DT8 – управление на няколко канала през един DALI адрес.

Повече за устройствата...

 

LED управление на цвета CC DT8

12-48V изпълнителни устройства за постоянен ток за DALI регулиране на цвета и цветна температура.
Съответстват на DT8  – управление на няколко канала през един DALI адрес.

Повече за устройствата...