За нас

В Лунатоне Българиянад 10 години произвеждаме електроника за сградната автоматизация. Водещата ни специализация е DALI технологията.

Заедно с нашия партньор от Виена Lunatone Industrielle Elektronik произвеждаме проектираните от фирмата продукти - от изготвяне на прототипи през изработване на големи и бутикови серии до контролно тестване на изделията.

Работим за високо качество, гъвкави срокове и интелигентни решения.

Накратко за създаването ни


Началото на дейността ни е поставено през 1993, когато към Технически университет Виена се сформира фирма за иновации. Няколко години по-късно, през 2000 година, от бързо развиващото се предприятие е основана
фирма Lunatone Industrielle Elektronik GmbH.
Lunatone разработва проекти и решения в областите силова електроника, информационна техника и софтуерни продукти. От самото начало развоят е обединен с производството на новосъздадените продукти.

За да се удовлетворят увеличаващите се поръчки, през 2006 година създадохме Лунатоне България.
Задачата ни е да произвеждаме електроника – от наситени платки през модули за вграждане до сглобени крайни продукти. Наред с редовното производство проектираме и изработваме специализирано контролно оборудване за тестване на продукцията ни.

Нарастването на проектите скоро доведе до необходимостта от ново разширяване на капацитета и през 2012 година изградихме допълнителни 4000 m² към производствените и складовите площи в България.

Разработваме нови продукти


Развоят е ядрото на Lunatone.
Високо квалифицираният ни екип разработва технически и софтуерни решения за клиенти с утвърдено име като Siemens, Starlinger, Zumtobel и др.
В тясно сътрудничество с Технически университет Виена и редица изявени специалисти се реализират многобройни успешни проекти в области като силова електроника, информационна техника, индустриален дизайн, механични конструкции, създаване на прототипи и софтуерни приложения.

С многопрофилна ориентация и комплексен подход предлагаме професионални решения, технически и икономически рентабилни за нашите клиенти.

Произвеждаме серийно и бутиково


С водещ приоритет наравно с развоя е и производството на създадените продукти. Основната част от проектите се изработват, програмират и тестват от нас.
Директната връзка между развой, производство и краен контрол е съществено предимство. Още в начална фаза се въвеждат нужните подобрения и се взимат мерки за гарантиране на надеждна работа на продуктите.

Комплексният подход се доказа като много успешен и с отлични резултати при изготвянето на прототипи и редовното производство на големи и малки серии.

Наши дългогодишни и нови клиенти


От основаването си Lunatone разработва проекти и произвежда електроника
за редица клиенти с утвърдено име.
Наши клиенти са както малки и средни предприятия така и международни концерни, между които Siemens, Starlinger, Tridonic, Zumtobel, WAGO, Philips, Schneider.

Дългогодишните ни клиенти, някои от тях още от началото на дейността ни,
продължават да възлагат регулярни поръчки и проекти. 

Към тях се присъединяват нови потребители, клиенти и партньори.

В Лунатоне България


над 10 години произвеждаме електроника за сградната автоматизация. Водещата ни специализация е DALI технологията.

Заедно с нашия партньор от Виена Lunatone Industrielle Elektronik произвеждаме проектираните от фирмата продукти - от изготвяне на прототипи през изработване на големи и бутикови серии до контролно тестване на изделията.

Работим за високо качество, гъвкави срокове и интелигентни решения.


Накратко за създаването ни


Началото на дейността ни е поставено през 1993, когато към Технически университет Виена се сформира фирма за иновации. Няколко години по-късно, през 2000 година, от бързо развиващото се предприятие е основана фирма Lunatone Industrielle Elektronik GmbH. Lunatone разработва проекти и конкретни решения в областите силова електроника, информационна техника и софтуерни продукти.
От самото начало развоят е обединен с производството на новосъздадените продукти.

За да се удовлетворят увеличаващите се поръчки, през 2006 година създадохме Лунатоне България ООД. Задачата ни е да произвеждаме електроника – от наситени платки през модули за вграждане до сглобени крайни продукти. Наред с редовното производство проектираме и изработваме специализирано контролно оборудване за тестване на продукцията ни.

Нарастването на проектите скоро доведе до необходимостта от ново разширяване на капацитета и през 2012 година изградихме допълнителни 4000 m² към производствените и складовите площи в България.

Разработваме нови продукти


Развоят е ядрото на Lunatone.
Високо квалифицираният ни екип разработва технически и софтуерни решения за клиенти с утвърдено име като Siemens, Starlinger, Zumtobel и др.
В тясно сътрудничество с Технически университет Виена и редица изявени специалисти се реализират многобройни успешни проекти в области като силова електроника, информационна техника, индустриален дизайн, механични конструкции, създаване на прототипи и софтуерни приложения.
С многопрофилна ориентация и комплексен подход предлагаме професионални решения, технически и икономически рентабилни за нашите клиенти.

Произвеждаме серийно и бутиково

С водещ приоритет наравно с развоя е и производството на създадените продукти. Основната част от проектите се изработват, програмират и тестват от нас.
Директната връзка между развой, производство и краен контрол е съществено предимство. Още в начална фаза се въвеждат нужните подобрения и се взимат мерки за гарантиране на надеждна работа на продуктите.
Комплексният подход се доказа като много успешен и с отлични крайни резултати при изготвянето на прототипи и редовното производство на големи и малки серии.


Наши дългогодишни и нови клиенти


От основаването си Lunatone разработва проекти и произвежда електроника за редица клиенти с утвърдено име. Наши клиенти са както малки и средни предприятия така и международни концерни, между които Siemens, Starlinger, Tridonic, Zumtobel, WAGO, Philips, Schneider.

Дългогодишните ни клиенти, някои от тях още от началото на дейността ни, продължават да възлагат регулярни поръчки и проекти. 
Към тях се присъединяват нови потребители, клиенти и партньори.