Home

DALI технология

за сградни системи

Как инсталациите в модерните сгради да създават оптимален комфорт, да са икономически рентабилни и енергийно ефективни? - въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.

Комбинация от предимства предлага DALI протоколът - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.DALI (Digital Addressable Lighting Interface) е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация.


Защо DALI
DALI стандартът
Какво включва една DALI система

Лунатоне проектира и произвежда електронни устройства съгласно DALI стандарта.

Над 110 вида практични модули за самостоятелни инсталации
както и за подсистеми в сградната автоматизация:

• за контрол и обслужване на осветлението в дома, офиса, магазина, производството;
• за автоматизирано управление в BMS, умна къща и единични системи;
• за управление на различни по вид устройства - лампи, щори, врати, поливни системи и др.Практични варианти за управление и обслужване,
разнообразни преобразуватели на сигнали,
различни видове димери,
релета и други изпълнителни устройства,
модули за захранване и разширяване на DALI линията.

Лунатоне добавя към предимствата на DALI:

Над 1 милион произведени DALI устройства;
Над 10 години успешно приложение на продуктите.

Управляващи устройства

DALI дисплей, сензорни панели, ключове, датчици и контролни устройства...

Изпълнителни устройства

Преобразуване на DALI команди в електрически
сигнали за управление на крайни устройства...

Безжично DALI

Безжично свързване към DALI системата на
устройства за управление, лампи и други товари...
DALI технология
за сградни системи
Как инсталациите в модерните сгради

Покажи...

да създават оптимален комфорт, да са икономически рентабилни и енергийно ефективни? - въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.

Комбинация от предимства предлага DALI протоколът - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.

Повече за DALI...

Скрий

Лунатоне проектира и произвежда електроника съгласно DALI стандарта.

Покажи...

Над 110 вида практични модули за самостоятелни инсталации и подсистеми в сградната автоматизация:

•  за контрол и обслужване на осветлението в дома, офиса, магазина, производството;
•  за автоматизирано управление в BMS, умна къща и единични системи;
•  за управление на различни по вид устройства - лампи, щори, врати, поливни системи и др.

Скрий

Към предимствата на DALI Лунатоне добавя:

Над 1 милион произведени DALI устройства;
Над 10 години успешно прилагане в практиката.

Повече за устройствата на Лунатоне...